Travelconsent.org

Få tillstånd att ta ett barn utomlands

Många länder i världen och flygbolag har krav på föräldramedgivande som minderåriga måste presentera innan de kommer in i landet eller innan de går ombord på flygplanet. Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen av bortförande av barn i vårdnadstvister. Beställ ett föräldramedgivande som skickas till dig efter betalning. Snabb och säker order.

Svenska Utrikesgruppen AB
559210-2445
Skogvaktarvagen 1B
14170 Segeltorp
Sweden