Travelconsent.org

Svenska

Föräldramedgivande
Resetillståndet för barn – Så beställer du
Barn som reser utomlands behöver ett tillstånd

Många länder i världen och flygbolag har krav på föräldramedgivande som minderåriga måste presentera innan de kommer in i landet eller innan de går ombord på flygplanet.

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen av bortförande av barn i vårdnadstvister.

Beställ ett föräldramedgivande som skickas direkt till dig efter betalning. Snabb och säker order.

Få tillstånd från alla som har föräldraansvar för ett barn innan du tar barnet utomlands. Ett föräldramedgivande från personen med föräldraansvaret för barnet räcker vanligtvis för att visa att du har fått tillstånd att ta dem utomlands.

Föräldramedgivandet som du kan beställa online kan presenteras för alla gränskontroller eller flygbolag i världen som begär eller kräver att få se detta dokument.

Ett föräldramedgivande är ett dokument som innehåller information om att föräldrarna ger sitt tillstånd till att barnet får resa utomlands.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar information om vårdnadshavaren / vårdnadshavarna. Att vårdnadshavaren ger barnet rätten att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet.

Ett föräldramedgivande gäller:

 • när en minderårig reser ensam
 • när en minderårig reser med bara en av föräldrarna
 • när en minderårig reser med någon annan än föräldrarna

Föräldramedgivandet ges ut på engelska så att det kan läsas över hela världen. Till exempel, om gränskontroller och flygbolag kräver att få se om föräldrarna har godkänt resan. Föräldramedgivandet som du kan beställa online kan presenteras för alla gränskontroller eller flygbolag i världen som begär eller kräver att få se detta dokument.

För att kunna beställa ett föräldramedgivande för barn som reser utomlands måste du fylla i all information som finns i beställningsformuläret. Klicka på ”Beställ och betala i din valuta” för att starta beställningen.

Föräldramedgivandet kan beställas:

 • när en minderårig reser ensam
 • när en minderårig reser med bara en av föräldrarna
 • när en minderårig reser med någon annan än föräldrarna

Föräldramedgivandet kan beställas av alla för:

 • båda föräldrarna
 • en förälder om hon eller han har ensam vårdnad om barnet
 • eller en annan person som har lagligt ansvar över barnet

Priset för ett föräldramedgivande anges före din beställning.

 • Alternativet att betala i en annan valuta är tillgängligt.
 • Valutakursen vid beställningens slut är bindande.
 • Det totala konverterade beloppet är baserat på de dagliga växelkurserna som finns tillgängliga via vår betalningslösning. Observera att växelkurserna därför kan variera för nya beställningar som görs via travelconsent.org.

Vissa banker kan ta ut ytterligare avgifter i enskilda fall. Travelconsent.org har inget inflytande över dessa avgifter.

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod (resa) och ett barn. Om det finns flera barn som reser, måste du beställa ett föräldramedgivande för varje barn som reser.

Vårt föräldramedgivande gäller för barn som reser ensamma.

Vårt föräldramedgivande gäller för barn som reser med en av föräldrarna.

Vårt föräldramedgivande gäller för barn som reser med någon annan än föräldrarna.

Föräldramedgivandet du får från oss är på engelska så att det kan läsas över hela världen.

Många länder i världen har krav på föräldramedgivande som minderåriga måste visa innan de kommer in i landet. Många flygbolag har också detta krav.

Om ett land reglerar barns resor kan ambassaden svara på detta. Olika regler gäller för olika länder.

I sällsynta fall kan ett föräldramedgivande behöva legaliseras för att godkännas som ett rättsligt dokument i ett annat land. Detta innebär att du kan beställa ett föräldramedgivande från oss, men att du sedan måste få dokumentet legaliserat.

Leverans av betalningsinformation skickas till kundens e-postadress. Betalningsbegäran görs efter beställning och kunden kan betala med kort.

Föräldramedgivandet kommer att levereras i en PDF-utskrivbar fil till den e-postadress kunden anger i sin beställning. Leverans sker direkt till din e-postadressen efter betalning.

Ett utskrivbart föräldramedgivande i PDF-fil:

 • redo att skrivas ut
 • dokumentet ges ut på engelska
 • information om barnet som ska resa
 • information om föräldern/föräldrarna som ger tillståndet
 • information om den medföljande personen till barnet
 • dokument som är klar att undertecknas av föräldrarna

Informationen i föräldramedgivandet: om barnet, information om resan, information om föräldern / föräldrarna tillhandahålls av kunden.

Beställningen är inte bindande om du slutför din beställning och väljer att inte betala. Vi skickar inte betalningspåminnelser eller fordringar på inkasso.

Ångerrätten är giltig i 14 dagar. För att använda ångerrätten, maila oss och uppge ditt ordernummer.

Alla återbetalningskrav kommer att behandlas i den ursprungliga ordervalutan (SEK) och inte i din valda valuta.

Om vårdnadshavaren önskar är det möjligt att skriva ett eget föräldramedgivande som visar att vårdnadshavaren tillåter barnet att resa.

Kom ihåg att inkludera all information som destinationsinformation, avgångs- och ankomstdatum, personlig information om barnet, information om vårdnadshavaren och annan nödvändig information som kan komma att krävas.

Alla tjänster som tillhandahålls på denna webbplats – travelconsent.org representeras av Svenska Utrikesgruppen AB.

Företaget verkar på privat basis med egna privata medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen. Företaget är registrerat i Sverige som ett aktiebolag med tjänster som: ambassadservice, visumservice och andra resetjänster. Registrerat företagsnummer är: 559210-2445. Registrerad adress är: Skogvaktarvägen 1B 140 70 Segeltorp, Sverige.

Föräldramedgivande levereras av och betalas till Svenska Utrikesgruppen AB.

Om du har frågor, återbetalningsbegäran eller andra förfrågningar angående föräldramedgivande, bör du skriva till: info@travelconsent.org.

Svenska Utrikesgruppen AB
559210-2445
Box 11053
100 61 Stockholm
Sweden